NAMYSŁÓW,  ul. Dworcowa 1A
PONIEDZIAŁEK - SOBOTA od 7:00 do 19:00

Materiały budowlane na cały Twój dom

Oferta firmy

Cement, wapno

Cement jest to spoiwo hydrauliczne, tj. drobnozmielony materiał nieorganiczny (klinkier portlandzki żużel wielkopiecowy, pucolany, popioły lotne, wapienie…), po zmieszaniu z wodą tworzący pastę, wiążąca i twardniejąca drogą reakcji i procesów hydratacji, która po stwardnieniu pozostaje wytrzymała i trwała także pod wodą.
Rodzaje cementów:
- cement portlandzki CEM I
- cement portlandzki mieszany (np. żużlowy, popiołowy) CEM II
- cement hutniczy CEM III
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) jest sproszkowanym wodorotlenkiem wapnia, który uzyskuje się przez gaszenie wapna palonego w sposób przemysłowy małą ilością wody.